Tarifes

OCTUBRE 2019

Tarifa Particulars 2.0

 

Potència fins a 10kW
Preu potència 3,1702855€/kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

0,1169905 € /kW


 
Amb discriminació horària

P1
0,1399915 € /kW

P3
0,0597179 € /kW


 
P1

€ /kW

P2

€ /kW

P3

€ /kW


 
Contractar

Tarifa Particulars 2.1

 

Potència entre 10kW y 15 kW
Preu potència 3,7037258 € /kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

0,1316568 € /kW


 
Amb discriminació horària

P1
0,1538031 € /kW

P3
0,0717926 € /kW


 
P1

€ /kW

P2

€ /kW

P3

€ /kW


 
Contractar

Tarifa Empresa 3.0

 

Potència superior a 15kW
Preu Potència
P1 3,3940738 € /kW/mes
P2 2,0364442 € /kW/mes
P3 1,3576296 € /kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

€ /kW


 
Amb discriminació horària

P1
€ /kW

P3
€ /kW


 
P1

0,1032064 € /kW

P2

0,0834559 € /kW

P3

0,0584727 € /kW


 
Contractar
Informació sobre els horaris

Particulars:
ESTIU | P1 13.00h - 23.00h | P3 23.00h - 13.00h
HIVERN | P1 12.00h - 22.00h | P3 22.00h - 12.00h

Empresa:
ESTIU | P1 11.00h - 15.00h | P2 08.00h - 11.00h + 15.00h - 00.00h | P3 00.00h - 08.00h
HIVERN | P1 18.00h - 21.00h | P2 08.00h - 18.00h + 22.00h - 00.00h | P3 00.00h - 08.00h

Els canvis d'estiu a hivern i viceversa venen determinats pel canvi d'hora oficial

Qui som?

Som una empresa comercialitzadora i distribuïdora d'energia elèctrica dins del terme municipal de Sudanell

Accessos directes

Tràmits Online | Tarifes | Facturació