Informació

Informació sobre els comptadors

 

CIRWATT B 200 RCP

CIRWATT B 200 RCP és un comptador monofàsic digital multifunció de classe B en mesura d’energia activa, i classe 2 per a l’energia reactiva. Aquest comptador compleix la normativa europea actual vigent en comptadors d’energia (MID) A 50.470-1 i EN 50.470-3, fet que aprova la instal·lació d’aquests comptadors en qualsevol país de la comunitat europea.

Disposa de comunicacions PLC / PRIME (Power Line Carrier) a través de la xarxa elèctrica així com de port òptic. Totes dues comunicacions utilitzen el protocol DLMS També disposa d’un registrador de fins a 3 mesos de registres horaris, dels 6 tipus d’energia. Així mateix també permet la lectura de dades en absència de tensió. Incorpora l’element de tall, que permet a l’usuari controlar la demanda del subministrament que poden ser gestionada remotament utilitzant comunicacions PLC.

CIRWATT B 410-DP

CIRWATT B 410D és un comptador trifàsic directe, idoni per a aplicacions trifàsiques industrials. Instal·lació senzilla, llarga durabilitat i gran precisió en la mesura són algunes de les seves principals característiques.

CIRWATT B 410D és un comptador classe B en energia activa segons Directiva Europea MID (EN 50470) o classe 1 segons IEC-62.053-21, amb disponibilitat de múltiples opcions de comunicacions i mòduls d’expansió que li permeten adaptar-se a qualsevol tipus d’instal·lació.

Disposa de comunicacions PLC / PRIME (Power Line Carrier) a través de la xarxa elèctrica així com de port òptic. Totes dues comunicacions utilitzen el protocol DLMS També disposa d’un registrador de fins a 3 mesos de registres horaris, dels 6 tipus d’energia. Així mateix també permet la lectura de dades en absència de tensió. Incorpora l’element de tall, que permet a l’usuari controlar la demanda del subministrament que poden ser gestionada remotament utilitzant comunicacions PLC.

Qui som?

Som una empresa comercialitzadora i distribuïdora d'energia elèctrica dins del terme municipal de Sudanell

Accessos directes

Tràmits Online | Tarifes | Facturació