Tarifes

MAIG 2021

Tarifa Particulars 2.0

 

Potència fins a 10kW
Preu potència 3,3287998€/kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

0,1500221 € /kW


 
Amb discriminació horària

P1
0,1675057 € /kW

P3
0,0997302 € /kW


 
P1

€ /kW

P2

€ /kW

P3

€ /kW


 
Contractar

Tarifa Particulars 2.1

 

Potència entre 10kW y 15 kW
Preu potència 3,8889121 € /kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

0,1648217 € /kW


 
Amb discriminació horària

P1
0,1814428 € /kW

P3
0,1119146 € /kW


 
P1

€ /kW

P2

€ /kW

P3

€ /kW


 
Contractar

Tarifa Empresa 3.0

 

Potència superior a 15kW
Preu Potència
P1 3,5637774 € /kW/mes
P2 2,1382664 € /kW/mes
P3 1,4255111 € /kW/mes

PREUS

Sense discriminació horària

€ /kW


 
Amb discriminació horària

P1
€ /kW

P3
€ /kW


 
P1

0,1202086 € /kW

P2

0,1164224 € /kW

P3

0,1033887 € /kW


 
Contractar
Informació sobre els horaris

Particulars:
ESTIU | P1 13.00h - 23.00h | P3 23.00h - 13.00h
HIVERN | P1 12.00h - 22.00h | P3 22.00h - 12.00h

Empresa:
ESTIU | P1 11.00h - 15.00h | P2 08.00h - 11.00h + 15.00h - 00.00h | P3 00.00h - 08.00h
HIVERN | P1 18.00h - 21.00h | P2 08.00h - 18.00h + 22.00h - 00.00h | P3 00.00h - 08.00h

Els canvis d'estiu a hivern i viceversa venen determinats pel canvi d'hora oficial

Qui som?

Som una empresa comercialitzadora i distribuïdora d'energia elèctrica dins del terme municipal de Sudanell

Accessos directes

Tràmits Online | Tarifes | Facturació